Handelsbetingelser

Ved køb af rengøringsydelser hos Renvia Rengøring accepterer du samtidig nedenstående handelsbetingelser.
​ Læs dem derfor grundigt.

Privatkunder

1. Betaling

Følgende er gældende med mindre andet aftalt. Alle priser er inkl. moms, materialer, kørsel og forsikring. Faktura fremsendes en gang om måneden ved månedens udgang, med betalingsfrist på 8 dage netto. Alle priser er ekskl. parkering såfremt der er betalingsparkering. Parkeringsomkostning vil blive faktureret oven i prisen for selve rengøring og vil fremgå tydeligt af fakturaen. Betaling over netbank er gratis. Ved køb af ekstra ydelser eller timer, bliver der rundet op til nærmeste kvarter.

2. Prisreguleringen

Prisreguleringen sker hvert år på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistiks (i) nettoprisindeks (vægtes med 30 %) og (ii) lønprisindeks for den private sektor (vægtes med 70 %). Reguleringen udgør dog altid minimum 2% (to procent) pro anno (med oprunding til nærmeste hele krone). Regulering sker hvert år den 1.marts, første gang den 1.marts 2022 Regulering sker på basis af udviklingen i prisindekserne i de fire seneste kalenderkvartaler forud for det kalenderkvartal, hvori reguleringen skal træde i kraft. Hvis Danmarks Statistik ophører med at offentliggøre nettoprisindekset, skal vederlagene i stedet reguleres efter det af Danmarks Statistik (subsidiært af andre institutioner) offentliggjorte indeks eller pristal, der bedømt ud fra beregningsmetoden mest ligner nettoprisindekset.

3. Minimumsfakturering og effektiv arbejdstid

Vores minimumsfakturering er 2 timer pr. rengøringsopgave. Vi fakturerer derudover pr. påbegyndt halve time.

Den effektive rengøring ved en aftale på 2 timer, vil typisk ligge på omkring 1 time og 55 minutter, da tiden tæller fra din rengøringsassistent har parkeret bilen hos dig og til vedkommende atter sidder i bilen igen, med mindre det drejer sig om parkeringsforhold i Københavnscentrum hvor afstand mellem parkering og selve boligen kan være noget længere.

4. Helligdage

Der udføres som udgangspunkt ikke rengøring på helligdage og juleaftensdag. Vi forbeholder os dog retten til at tilbyde vores service alligevel. Vi forbeholder os ret til at aflyse rengøringer mellem jul og nytår (nytårsdag inklusiv). Rengøring vil følge sin normale plan og skubbes ikke.

5. Tilfredshedsgaranti og klagemuligheder

​Mindre klager skal være os i hænde inden for 12 timer, og skal give os mulighed for at rette op på klagen inden for 48 timer. Er der tale om kontinuerlige klager, eller den type klager som uundgåeligt vil springe den aftalte tidsramme for rengøring, så skal vi sammen have dialogen omkring evt. udvidelse af den i forvejen aftalt tidsramme, for at rengøring kan blive tilfredsstillende fremadrettet, således evt. fremtidige klager undgås og samarbejdet kan fortsætte gnidningsfrit.

Eksempler på de ofte mere tidskrævende rengøringsopgaver som ikke er en del af fast rengøring og skal planlægges efter forudgående aftale, er: afkalkning af genstridige kalkaflejringer og sanering af skimmelsvamp på badeværelser, affedtning af undersiden af emhætte samt filtre, indvendig rengøring af ovn, køleskab, fryser, skabe og skuffer, affedtning af køkkenskabe ovenpå særligt hvis køkkenet er udstyret med gaskomfur, afvaskning af træværket og flader i det hele taget i hjem hvor der ryges meget, hjem hvor der ikke er blevet udført nogen former for vedligeholdelsesrengøring rigtigt længe, som for eks. dødsbo, her kræves der hovedrengøring inden opstart af fast rengøring.

6. Aflysning af aftalt rengøring for Privatkunder

Ved aflysning af en planlagt rengøring inden for 7 dage faktureres det halve beløb. Ved aflysning tidligere end 7 dage før, faktureres der ikke det halve beløb for den pågældende rengøring.

Ønsker du eksempelvis at aflyse din rengøring, der skulle have være foretaget mandag d. 20. september kl.10:00, så skal du give besked om aflysning senest mandag d. 13. september kl.10:00.

Aflysning senere vil resultere i en faktura på det halve beløb for den pågældende rengøring.

Aflysning kan ske ved opkald, SMS besked eller e-mail. Aflysning betragtes som værende gyldig når du modtager en bekræftelse fra os.

​​

7. Første rengøring til halv pris

For at du som kunde kan opnå første rengøring til halv pris, forudsætter det et fast rengøringssamarbejde hver anden uge i minimum 6 måneder, eller minimum 13 rengøringer i rækken ved fast rengøring hver fire uge. Første rengøring vil som regel tage længere tid afhængigt af hjemmets tilstand inden rengøring påbegyndes. Inden vi gå i gang med selve rengøring vil vi altid afstemme følgende på stedet, estimeret tidsforbrug, detaljeringsgrad, slutprisen eksklusive og inklusive moms.

8. Oprydning og klargøring før rengøring.

Det er ikke altid, at man kan nå at rydde fuldstændigt op før den planlagte rengøring, men jo bedre der er ryddet op, jo bedre bliver selve rengøring. Den bedste måde og rydde op på, er ved at frigøre gulvene og særligt i krogene, fjerne tunge magasiner, bøger og andre tunge genstande, sko, hjemmesko og lignede, fra overflader og gulve man ønsker rengjort. De overflader hvor der er mange nips, porcelænsfigurer og lignede opstillet, rengøres ikke medmindre disse ryddes. På børne- og teenageværelser, at rydde gulvene for tøj, sko, skoletasker, papirer og bøger, samle børnelegetøj i store legetøjskasser - særligt under senge og sofaer for de har det ofte med at sætte sig fast i vores støvsuger slange og vi så bruger værdifuld tid på at frigøre legetøjet fra slangen i stedet for på rengøring.

9. Dagbytte og ændring af fast dag for rengøring

​Der kan opstå situationer for os alle, hvor man har behov for at bytte fast dag for rengøring til en anden dag en gang i mellem, dette er selvfølgeligt muligt, men det kræver en del planlægningsarbejde fra vores side idet vi gør rent i mange hjem hver dag. Derfor skal disse ændringer varsles minimum 7 dage før fast dag for rengøring, hvis vi skal have en chance for at imødekomme ønsket om dagbytte. Vi kan desværre ikke yde garanti for at dagbytte vil være mulig hver gang, men de fleste gange vil det være muligt.

Ønsker man derimod et permanent dagbytte af fast dag, så skal man varsle minimum 14 dage før, så vi kan nå og planlægge i tide.

10. Ændring af rengøringsydelsen og tillægsydelser

Du kan fremsætte ønsker om mindre ændringer til rengøringsydelsen ved henvendelse til Renvia Rengøring. Alle mindre ændringer skal varslers minimum 24 timer før planlagt rengøring. Mindre ændringer udløser ikke merpris.

Større ændringer til rengøringsydelsen såsom, rengøring og desinficering af køleskab, rengøring af ovn, rengøring af køkkenskabe indvendigt, komplet affedtning af emhætte samt filtre, afkalkning af genstridige kalkaflejringer og sanering af skimmelsvamp på badeværelser, affedtning af køkkenskabe ovenpå, og andre lignede tidskrævende ydelser. Disse tillægsydelser skal varsles minimum 7 dage før planlagt rengøring, for at vi skal kunne afsætte ekstra tid, samt forventningsafstemme merpris med kunden for en bestemt tillægsydelse.

11. SMS-service

Vores SMS-service, hvor vi giver kunden mulighed for at modtage en SMS om, hvad tid vi kommer dagen efter, er altid plus/minus en time. Man kan ikke ændre tiden, da SMS kun er information og giver ikke mulighed for at ændre. Vi planlægger daglig køre rute efter kortets mulig afstand mellem hver husstand. Vi vil dertil løbende optimere vores daglige køre ruter i forsøg på at nedbringe køretiden mellem husstande til et minimum. Det er sjældent det sker, men på trods af vi planlægger og varsler mødetiden dagen i forvejen, så kan der opstå uforudsete hændelser på selve dagen, såsom trafikprop, strømsvigt, der bliver lukket for vand og lignede, når sådanne situationer opstå så rokker det ved samtlige mødetider for dagen, og her vil vi straks varsle igen naturligvis.

12. Privatkunders nøgler og alarmer

Rengøringsfirmaet Renvia Rengøring erstatter KUN bortkomne nøgler, men ikke omlægning af låsesystemer og/eller udskiftning af låse. Vi benytter kodesystem, så hver nøgle er unik og umulig at knytte til bopæl.

Alle private rengøringskunder der bor i hus eller rækkehus skal have en nøgleboks sat op så vidt muligt.

Ønsker kunden og udlevere en nøgle til rengøringsfirmaet Renvia Rengøring så kvittere vi med en nøgleudleveringskvittering med underskrift.

Rengøringsfirmaet Renvia Rengøring vil altid sende en SMS-besked eller foretage et opkald aftenen før planlagt rengøring, for at påminde kunden om at huske og lægge en nøgle og evt. alarm fjernbetjening et på forhånd aftalt sted, så rengøringsassistenten kan låse sig selv ind i hjemmet, og foretage aftalt rengøring i de tilfælde der ikke måtte være nogen hjemme til at åbne op. Efter endt rengøring vil rengøringsassistent lægge nøglen tilbage samme sted eller lægge nøglen i postkassen, afhængigt af aftalen med kunden.

Det er kundens eget ansvar og sørge for der er fri adgang til hjemmet, og/eller at huske og lægge nøglen ud og sørge for evt. alarm frakobling bliver mulig, enten ved at kunden selv frakobler alarm eller lægger alarmbrik/fjernbetjening sammen med nøglen så rengøringsassistent selv kan låse sig selv ind og frakoble evt. alarm.

Bliver rengøringsassistent forhindret i at komme ind i hjemmet og foretage aftalt rengøring så vil det resultere i en faktura på det fulde beløb for den pågældende dag. Vi vil dog herefter på kundens anmodning se på mulighederne for komme ud til kunden en af de nærmeste dage i stedet, kunden skal i den forbindelse være OBS på, at vi har faste aftaler alle dage hvorfor det vil være svært og frigive ekstra timer, men vi vil under alle omstændigheder prøve på det så vi så vidt muligt undgår at kundens penge går til spilde.

13. Forsikring

Rengøringsfirmaet Renvia Rengøring har alle lovpligtige forsikringer, og alle medarbejdere er desuden forsikrede.

14. Skader

Reklamation vedr. skader skal sendes på mail til info@renvia.dk med billeder samt forklaring.

Betonbordplader m.v. erstattes ikke ved skade, da skader kan ske ved brug af normale sæber.

PH-lamper i glas og Vilhelm Lauritzen lamper og andre dyre designer lamper. Da disse lamper er meget skrøbelige og går let i stykker, gør vi dem ikke rene. Hvis der fra kundens side er ønske om dette, frasiger vi os ansvaret herom. Der skal fra kundens side oplyses om disse lamper, så vi kan notere dette.

Derudover er det kundens eget ansvar og informere os om, kunstmalerier, spejle, hylder, borde, stole, mv. som ikke hænger så godt fast eller ikke kan stå fast og muligvis vakler, så vi er ekstra forsigtige under rengøring, bliver vi ikke informeret om dette i tide og noget af det gå i stykker frasiger vi os ansvaret herom.

15. Ændringer i kontaktoplysninger

Du er som kunde forpligtet til at give Renvia Rengøring besked, hvis der sker ændringer i dine telefonnumre eller e-mail adresser, da den løbende kommunikation og fakturering sker via e-mail, telefonsamtaler og SMS'er.

16. Vores medarbejdere

Har ren straffeattest.

Er fuld forsikrede.

Anvender arbejdstøj med logo.

Er fuldtidsansat.

Taler Dansk eller Engelsk.

17. Opsigelse af rengøringsaftale

Privatkunder skal huske og opsige vores rengøringsaftale med et varsel på 14 kalenderdage.

​​

Opsigelse skal ske ved opkald til vores hovednummer på tlf. 52 63 09 29 for at blive betragtet som værende gyldig. Opsigelse via SMS beskeder og e-mail vil som udgangspunkt ikke blive betragtet som gyldig opsigelse og vi vil derfor fakturere det halve beløb for den pågældende rengøring. Årsagen er, at SMS beskeder og e-mails alt for ofte ikke kommer frem pga. dårlig forbindelse og vi derfor alligevel møder op på adressen.

Opsigelse betragtes som værende gyldig når du modtager en bekræftelse fra os.

Derfor skal du vælge os!

Der er mange grunde til at vælge Renvia Rengøring

Er du inter​esseret?

Få et godt tilbud ->

Fast rengøringsassistent

​Udover en fast rengøringsassistent så er Renvia Rengøring indehaver altid med i marken i rotation. Ved at vore kunder har den samme rengøringsassistent hver gang, sikrer vi, at I altid får det samme høje kvalitetsniveau. Rammes rengøringsassistenten tilfældigvis af sygdom, møder Renvia Rengøring indehaveren op til rengøring i stedet og klarer opgaven med et smil.

Ingen underleverandør

Hos Renvia Rengøring udfører vi altid al rengøring selv, og det er vi stolte af. For rengøring er VORES spidskompetence. Vi indgår derfor kun de aftaler, vi kan nå at tage hånden om uden at gå på kompromis med kvaliteten. Kun ved ikke at bruge underleverandører, kan vi sikre den samme høje kvalitet hver gang! Og det er alle vores kunder særligt glade for.

Direkte og tæt kontakt

Hos Renvia Rengøring er I sikret en meget tæt kontakt med absolut kort afstand mellem ord og handling. Al kommunikation foregå direkte med indehaveren uden mellemled. Initial rengøring udføres altid af indehaveren. Rutinerengøring overtages med tiden af en fast rengøringsassistent. Det sker, når vedkommende har lært jeres helt specifikke krav og behov udenad.

Anmeldelser

Det siger kunder om Renvia Rengøring

​​​​★★★★★​​

"Det er bare det bedste rengøringsfirma, jeg har haft"

De er utroligt grundige og skifter sengetøj for mig da jeg er for svag til selv og gøre det, og de aftaler, vi har indgået, bliver overholdt. 

Herudover oplever jeg en fantastik god kommunikation med firmaet, de svarer hurtigt på alle henvendelser. 

Dagen før rengøringen modtager jeg et opkald med hvilket tidspunkt de kommer, for jeg kan ikke det der med SMS'er. 

Jeg føler mig fuldstændig tryg ved, at Renvia Rengøring og deres team har adgang til mit hjem..

Birthe Iversen (Pensionist)

​​​​★★★★★​​

"Jeg kan varmt anbefale Renvia!"

Vi henvendte os til flere rengøringsfirmaer og Renvia Rengøring var det rengøringsfirma, som kom med et skarpt bud og en klar tilbagemelding. Vi havde en mega god opstart. 

Vi har nu brugt Renvia Rengøring i halvandet år, og rengøringskvaliteten er fortsat helt i top. 

Vi får gjort rent hver 14 dag, og det fungerer rigtig godt for os. Vi er en børnefamilie med to børn og hund.

Vi har fast tilknyttet Vanja som taler perfekt engelsk. Hun er super professionel, og der er perfekt rent, hver gang hun har været her.

Alberte Olivia Busch (Husmor)

​​​​★★★★★​​

"De er meget servicemindede, og kvaliteten er altid i orden"

Vi har nu brugt Renvia Rengøring i 3 år, og det fungerer rigtig godt. 

Vi driver en tandlægeklinik i indre by, med mange patienter dagligt, ind og ud konstant. 

Vi har haft flere forskellige rengøringsfirmaer, der har gjort rent i vores klinik, men Renvia Rengøring har været den bedste investering lige siden! 

Efter de første gange kontaktede Renvia Rengøring os og spurgte om, vi var tilfredse, eller om der var ting, vi ønskede tilpasset. Kan kun anbefales!

Henrik Sørensen (Klinikejer)

Se flere anmeldelser på Facebook​

Skriv til os

​Skal ​​vi udarbejde
​et godt tilbud?

Udfyld formularen og vi vender tilbage inden for 2 timer.

 
 
 
 
 
Vælg rengøringstype

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Har du yderligere spørgsmål?

​Find vores kontaktoplysninger herunder.

Kontaktoplysninger

​Renvia Rengøring​

Herstedvang 8, 2620 Albertslund

Kontakt os

​Telefon: 52 63 09 29

E-mail: info@renvia.dk

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket